Некултурно пространство


Hunt:d by a fre:k by cut:eater

Той излизал от входа на ниската си кооперация всяка сутрин. И вечер се прибирал в същия този вход. Ден след ден. А един път дори постоял под дъжда без чадър и се намокрил. Без майтап.

Advertisements

1 Comment so far
Leave a comment

Още не мога да повярвам.

Comment by Katz
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s