Некултурно пространство


I am calm by cut:eater
20 October 2008, 17:10
Filed under: entropy

Ми ей така – от уважение към Kurt Vonnegut.

„All persons, living and dead, are purely coincidental.”

Timequake (1997).

Advertisements

5 Comments so far
Leave a comment

“Всичко хора, живи и мъртви са просто случайност?”
Аз ли не си превеждам нещо правилно?

Comment by Eneya

безсмислено ли ти се струва?

Comment by cut:

Не, но исках да знам дали няма второ или трето значнеие, което да ми убягва. :)

Comment by Eneya

Абе всъщност има и друго значение – “който е идентичен с монети”. Деривативно е на coins и identical.

Правилният превод всъщност е “Всички хора, живи и мъртви, са като чисти монети”. Тоест – със стойност, която може да бъде употребена за Добро или Зло.

Comment by jim b

^– най-интересното нещо, което прочетох онлайн(а) тази седмица
gj

Comment by nice
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s