Некултурно пространство


Music Is Power Podcast by cut:eater
23 February 2008, 19:02
Filed under: daily context, re:creative

Последният подкаст се е получил very nice. Предполагам, че повечето от вас не слушат indie, а още повечето въобще не знаят какво е това (може би само смътно предчувствие, че е свързано с Индия, което, разбира се, не е така), но за тези 0,02%, които ще прочетат това, ВЪРВЕТЕ ДА СИ ГО ПРОСЛУШАТЕ!

Advertisements

2 Comments so far
Leave a comment

all the best to you and ur blog i mean cuteater ;)

Comment by bulgaria_mitko

много добре, наистина, благодаря!

Comment by smiling
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s