Некултурно пространство


Новина на деня by cut:eater
18 December 2007, 10:12
Filed under: cu tural

„Относително висока е самооценката на българите – 72.4 процента от анкетираните гледат положително на себе си. В същото време са твърде недоверчиви към всички останали…”

от Дневник

Advertisements

4 Comments so far
Leave a comment

Еее, стари новини показваш!

Comment by leftismer

Че аз говоря само за тайминга.

Comment by leftismer

Не, аз съм ментален инвалид :)

Comment by leftismer

ghostly dialogues :)

Comment by cut:eater
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s