Некултурно пространство


exit seven minutes ahead by cut:eater
9 November 2007, 12:11
Filed under: cut:s

Влизай, влизай. Тук е тихо. Тихо като в гробница, и също толкова студено. Ти търсиш хлад, нали? Малкото спокойствие, което само мъртвите кости могат да ти дадат. С безразличието си, с практическата липса на идея. Но те предупреждавам – има една тишина, която дори и ти няма да понесеш.

Фрагментът е единственият изход от цялото това хомогенно изстъпление на ежедневните смисли.

…удобни и неудобни форми, които не са родово или видово определими, а зависят от дадените контексти. Например, формата на гърдите може да бъде удобна или неудобна в зависимост от интонацията, с която произнасяш думите „хубава си”. в единия случай това са едни приласкаващи, възбуждащи, разтапящи те гърди, които те връщат в първичното ти състояние, а в другия – чужди гънки на чуждо тяло, непосилно с отдалечеността си и нежелано; казване „от уважение”…

Вината се промъква много трудно през плътно стиснатите полукълба на един нямащ нищо друго (освен стремежа да остане цял) мозък.

Престъпването на границите е преди всичко акт на себепреодоляване. Но навлизането в чужда територия е указателно за неспособността да се справяш със себе си.

Обичам ягоди. Казва тя, разрязва на две и пуска в пасатора. Обичам праскови. Казва тя, разрязва на две и пуска в пасатора. Обичам сини сливи. Казва тя, разрязва на две и пуска в пасатора. Обичам теб. Казва тя, разрязва на две и

п

у

с

к

а

в пасатора.

Придошъл съм като средно популярна в учебник по география река.

В историята има цикли на случване и неслучване, на повтаряне и неповторимост. Знам, че ти не си такава забалежителна от гледна точка на хрониката фигура, но някак съвсем логично се вместваш с твоите си цикли на небрежност и безбрежност.

В седем строфи Сино събира смислите на седемстотин години екзалтирана история. За него литературата не е труд, работа, а правене между другото. Между часовете на седемдесетте години, които има, за да прави история.

Познавам рибата тон само от консервите. Нея също.

Той е копирайтър в нейната агенция. Тя му пуска брийфове често. Той драска апели по цял ден. Тя все му ги връща за корекции. Става въпрос за връзка и метафори.

Трябва да започнат да произвеждат партньорите с qwerty клавиатура, а не само със slide бутон.

Advertisements

1 Comment so far
Leave a comment

perfect

Comment by eMM
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s