Некултурно пространство


2 by cut:eater
24 August 2007, 19:08
Filed under: квадратни истории

Като започне да се смрачава, когато слънцето е три четвърти под хоризонта, Пино вече е някъде в покрайнините на града с въздушна пушка в ръка. Прицелва се в случаен облак и стреля. Зарежда пак, стреля. Ползва чашки със затъпен връх, а не заострени, за да изглежда по-циничен.

Понякога облаците са се слели в плътна пелена от атмосферни газове; неразчленима каша, която поглъща и изплюва последните за деня слънчеви лъчи. В тези случаи той сяда на някой камък (или направо на земята) и дълго гледа нататък, в далечината, без да зарежда пушката. Ухилва се вътрешно – знае, че някой ден ще свърши с всичките тия тренировки и ще простреля слънцето.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s